Программно вывести пресет изображения в Drupal 8

Опубликовано 2016.09.08

Предположим что нам известен id файла изображения.
 1. //не забываем
 2. use Drupal\file\Entity\File;
 3.  
 4.  
 5. $file = File::load($image_id);
 6. $variables = array(
 7. 'style_name' => 'thumbnail',
 8. 'uri' => $file->getFileUri(),
 9. );
 10. $image = \Drupal::service('image.factory')->get($variables['uri']);
 11. if ($image->isValid()) {
 12. $variables['width'] = $image->getWidth();
 13. $variables['height'] = $image->getHeight();
 14. }
 15. else {
 16. $variables['width'] = $variables['height'] = NULL;
 17. }
 18. $preset = [
 19. '#theme' => 'image_style',
 20. '#width' => $variables['width'],
 21. '#height' => $variables['height'],
 22. '#style_name' => $variables['style_name'],
 23. '#uri' => $variables['uri'],
 24. ];
 25. $renderer = \Drupal::service('renderer');
 26. $renderer->addCacheableDependency($preset, $file);
 27. $render_image = $renderer->renderPlain($preset)->__toString(); // html код картинки